В Раді зареєстрований законопроект щодо забезпечення економічної стабільності сільського населення

12 червня у Верховній Раді був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення економічної стабільності сільського населення) №8471, внесений народними депутати України Олександром Герегою Олександром i Андрієм Шиньковичем Андрієм.

В Україні за останні роки, коли відбувалось переосмислення державної політики на основі кращого європейського досвіду, політика розвитку сільських територій була визначена фактично фундаментом економічого зростання. Для України, де рівень урбанізації є одним із найнижчих в Європі, а частка сільськогосподарського виробництв в структурі ВВП держави є найвищою серед європейських країн, політика сільського розвитку має бути однією з пріоритетних. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. №1877-IV (надалі – Закон) визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення.

При цьому вказаним законом не в достатній мірі врегульовано питання державного цінового регулювання у даній сфері та захищено права українських селян-виробників. Однією з причин занепаду сільськогосподарської галузі стала кризова ситуація, за якої фермерські та селянські господарства, які займаються тваринництвом, неспроможні навіть на відтворення поголів´я. Значну роль в цьому відіграють низькі закупівельні ціни, що встановлюються переробниками та заготівельними підприємствами. При цьому, вбачається логічним уточнити зміст державного цінового регулювання в аграрній сфері та доповнити його способи встановленням граничного рівня максимальних та мінімальних цін на сільськогосподарську продукцію. Зокрема, постійне невиправдане зниження молокопереробними підприємствами для здавачів молока – населення, закупівельних цін на молоко коров’яче може свідчити про погоджену поведінку суб’єктів господарювання при заготівлі молока коров’ячого незбираного для промислової переробки та потребує негайного вирішення. Так, ціни на закупівлю молока з 16 квітня 2018 року знизились до 8,50-8,70 грн./кг, що становить понад 10% падіння з початку року. Таке зниження є критичним для виживання молочного скотарства, оскільки операційна собівартість виробництва молока впродовж 2017 року виросла більш ніж на третину, і в січні 2018 досягла 8,5-9 грн./кг, що також беззаперечно впливає на стрімке скорочення виробництва молока.

Отже, в даному випадку, актуальним є запровадження норми щодо встановлення граничної ціни на молоко сире у відносинах між виробниками і покупцями шляхом запровадження мінімальних рівнів закупівельних цін у виробника. Слід також врахувати, що на сьогодні молоко виробляється переважно господарствами населення, які реалізують його поза межами організованого аграрного ринку. Крім того відповідно до підп. 9.3.1 п.9.3. ст.9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Аграрний фонд формує державний інтервенційний фонд, який стосовно кожного об’єкта державного цінового регулювання не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період. Тому, одне лише розширення переліку об´єктів державного цінового регулювання додатковою позицією призведе до виникнення обов´язку Аграрного фонду із формування державного інтервенційного фонду, в тому числі по цьому виду сільськогосподарської продукції. Проте, такі заходи вбачаються недоцільними з огляду на необхідність додаткових бюджетних витрат та об´єктивної неможливості забезпечення тривалого зберігання цього продукту. Звідси випливає необхідність удосконалення механізму цінового регулювання запровадженого у Законі.

Також варто відзначити, не зовсім зрозумілим та логічним залишається положення Закону, за яким підприємства проводять розрахунки з постачальниками сільськогосподарської продукції виходячи зі строку реалізації продукції. Заміна терміну проведення розрахунків підприємств з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання з 7 банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів на 7 банківських днів з дня отримання продукції сприятиме вирішенню надзвичайно важливої проблеми паритетності відносин, у тому числі у сфері ціноутворення, між сферами виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та торгівлі, тим самим сприяючи поліпшенню фінансового стану значної частини сільськогосподарських товаровиробників, забезпеченню їх необхідним обсягом оборотних коштів для вчасного та у повному обсязі проведення необхідних технологічних робіт.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо уточнення змісту державного цінового регулювання в сільськогосподарській сфері, доповнення його встановленням граничного допустимого рівня мінімальних та максимальних закупівельних цін у виробників, пропонується включити молоко сире до переліку об’єктів державного цінового регулювання та запровадити встановлення щорічно мінімально допустимого рівня закупівельних цін у виробника, виходячи з результатів моніторингу аграрного ринку за попередній рік.

Таке регулювання вбачається доцільним з урахуванням встановленого Законом визначення моніторингу аграрного ринку: моніторинг аграрного ринку - система регулярних спостережень на аграрному ринку, що здійснюється протягом маркетингового періоду шляхом збирання, оброблення, аналізу та висвітлення інформації про ціни попиту і обсяги товарних пропозицій на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки з метою характеристики поточного стану ринку, прогнозування та підготовки пропозицій. Також, на виконання положення п.3.1 статті 3 щодо наявності декількох способів державного цінового регулювання, конкретизувати у абзацах першому та другому п.3.2. статті 3 Закону, що такий спосіб, як встановлення мінімальних та максимальних інтервенційних цін, стосується виключно організованого аграрного ринку. З метою узгодження даних норм з іншими положеннями Закону, передбачається внесення кореспондуючих змін до абз.3 підп. 3.3.2. п.3.3. статті 3, абз. 1 підп. 9.3.1. п.9.3. статті 9 Закону. Крім того, пропонується змінити строк проведення розрахунків підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, переробними та заготівельні підприємствами, фізичними особами - підприємцями, які здійснюють заготівельну діяльність, з постачальниками сільськогосподарської продукції з семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів на сім банківських днів з дня отримання продукції.

Також вносяться зміни до Закону України «Про ціни і ціноутворення» шляхом доповнення переліку адміністративно-господарських санкцій штрафом, що накладається на суб’єктів господарювання, за здійснення закупівлі сільськогосподарської продукції, передбаченої підпунктом 3.3.1 пункту 3.3. статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» за цінами, нижчими від встановленого мінімально допустимого рівня у розмірі 100% вартості закупленої за заниженими цінами продукції.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення економічної стабільності сільського населення) сприятиме підтримці сільського товаровиробника, вирішенню надзвичайно важливої проблеми ціноутворення, більш якісному правовому регулюванню галузі, забезпеченню економічної конкуренції та сприятиме підвищенню рівня життя сільського населення.

Автори: Григор’єва О.О., Нескромнюк Л.Ю.