Проти вилучення земельних ділянок

У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 18 січня 2017 р. розглядався проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами) (реєс. № 4957 від 20.10.2016 р.).

proty vyluchennia zemelnykh dilianok

Представлений законопроект мав за мету вирішити питання щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами шляхом спрощення в окремих випадках процедури вилучення земельних ділянок особливо цінних земель з постійного користування Національної академії аграрних наук України. Проте, як з’ясувалося, законопроект стосується не лише Національної академії аграрних наук України, але й усіх інших користувачів.

В їх числі і землі навчальних закладів, зокрема, Державного навчального закладу «Лісоводський професійний аграрний ліцей», що на Городоччині. Міністерство освіти і науки, дирекція ДНЗ, педагоги, учні не підтримали цей законопроект, оскільки він створює механізми необґрунтованого вилучення із державної власності особливо цінних земель та містить ризики вчинення протиправних дій посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також містить норми, що не узгоджуються з іншими актами законодавства, які діють у даній сфері правового регулювання, зокрема, з нормами статей 84 та 154 Земельного кодексу України.

Міністерство юстиції України висловило низку зауважень та пропозицій до законопроекту. Зокрема, відзначено, що у разі прийняття запропонованого проектом механізму вилучення земельних ділянок особливо цінних земель, визначених у п. «в» ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, то землекористувачі таких земель будуть поставлені у нерівне становище порівняно з землекористувачами інших земель, у т.ч. визначених пунктом «г». У проекті створюється підґрунтя для колізії норм Земельного кодексу України та Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу». Також, відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, розпорядження землями територіальних громад належить до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі відносин на території сіл, селищ, міст, а не самими територіальними громадами, як передбачено законопроектом.

У науково-експертному висновку Національної академії наук України відзначено, що законопроект створює загрозу зменшення питомої ваги земельних ділянок особливо цінних земель у складі земельного фонду України шляхом зміни їх цільового призначення, може негативно позначитись на інтенсифікації наукових досліджень, унеможливлюючи отримання нових знань за результатами досліджень. Вказано, що норми законопроекту, зокрема, щодо погодження Верховною Радою України вилучення земельних ділянок особливо цінних земель без погодження землекористувача, не узгоджуються з чинними положеннями Земельного кодексу України (ч. 10 ст. 149). Автором законопроекту відзначено, що прийняття надасть можливість створити умови для забезпечення територіальних громад земельними ресурсами для розміщення соціальних об’єктів, реалізації законодавчих вимог щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками тощо. Проте, досягнення такого результату призведе до зміни цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, а відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 20 Земельного кодексу України зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення з мотивів суспільної необхідності і може бути оскаржена до суду.

Національна академія аграрних наук України відзначила, що землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів відносяться до особливо цінних земель, які у Національній академії аграрних наук України використовуються для ведення наукових досліджень і забезпечують основну функцію діяльності Академії. Тому їх безконтрольне вилучення суперечить законодавчим нормам (статті 8, 12, 20 Земельного кодексу України) і може привезти до втрати цілісності науково-виробничої та експериментальної діяльності Національної академії аграрних наук України.

У висновку Національної академії правових наук України зазначається, що у «цілому Проект не продуманий, не обґрунтований, його прийняття принесе лише шкоду як науці, так і державі в цілому, а тому має бути відхилений». Зауваження Академії співпадають з наведеними вище.

Директор Лісоводського професійного аграрного ліцею Боровик Олександр Васильович також був присутнім на засіданні Комітету. Разом з народним депутатом України Олександром Володимировичем Герегою, він відстоював це рішення ще з січня 2016 р, коли були підготовлені звернення народного депутата до Міністерства освіти і науки України, так і зараз. Адміністрація ліцею неодноразово наголошувала і в грудні 2016 р. чекала на прийняття законопроекту №4355 від 31.03.2016 р., одним з авторів якого є і О. В. Герега (щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель), який би врегулював всі питання, пов’язані з землями навчальних закладів.

За результатами одностайного обговорення члени Комітету одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект №4957, як такий, що суперечить чинному законодавству, створює загрозу зменшення питомої ваги земельних ділянок особливо цінних земель у складі Земельного фонду України, може негативно позначитись на здійсненні освітніх завдань та інтенсифікації наукових досліджень тощо.

Комітет з питань науки і освіти просить Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин врахувати рішення, яке направляється, та підтримати його.

Автори: Григор’єва О.О., Нескромнюк Л.Ю.