Олександр Герега: ідеї громадян втілені в життя

64 законопроекти, які були запропоновані виборцями у виборчому окрузі №192, були подані народним депутатом України Герегою О.В. на розгляд до Верховної Ради VIIIскликання, 8 з них стали чинними законами.Серед них:

 Zakony 1

Zakony 2

Також були внесені поправки до ряду законопроектів, які були враховані при їх прийнятті та які сприяють веденню бізнеса, у т.ч. малого та середнього.

Зокрема,

до ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (реєстр. № 9260):

збільшено терміни подання заперечень до актів перевірки контролюючих органів з 5 робочих днів до 10 робочих днів;
збільшено терміни подання скарг до контролюючих органів з 10 календарних днів до 10 робочих днів;
урегульовано питання щодо нарахування пені при виправлені помилок у податковій звітності, у результаті чого пеня нараховується не з 1 дня недоплати податків, а з 91 дня.
до ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (реєст. №6776-д) відповідно до яких:

встановлено єдині терміни для подання бухгалтерської та податкової річної звітності – 60 к. днів замість 40 к. днів,
збільшено суму допомоги суб’єктам фізкультури і спорту, які є неприбутковими організаціями із 4% до 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року – у надавача допомоги ця сума включається до витрат (та не коригується податковими різницями).

Автори: О.О. Григор’єва, Л.Ю. Нескромнюк