Chemeroveckiy region:Chemeroveckiy region

Yarmolyntsi

Dunaivtsi

Gorodok

Chemerivtsi

сChemerivtsi

Public Reception deputy of Ukraine Gerega O.

31600, 53 Centralnaya str. 
Chemerivtsi, Hmel'nickij region

tel. (067) 440-95-71

E-mail : [email protected]