Новий законопроект про оренду землі

Законопроектом передбачається встановлення обов’язку орендарів землі укладати соціальну угоду з громадами та, відповідно, інвестувати в їх соціально-економічний розвиток. Автори законопроекту – народні депутати України Олександр Володимирович Герега, Андрій Васильович Шинькович і ще 92 сільських і селищних голів Хмельницької області.

А. В. Шинькович представив законопроект на телеканалі «Рада»: https://youtu.be/Xm0cuoy3nZI

Народний депутат України Герега О. В. розповів про необхідність прийняття законопроекту:

«Світовий та вітчизняний досвід засвідчують, що розвиток соціальної сфери села сприяє поліпшенню якості життя селян, посиленню їх соціальної захищеності і виступає необхідною умовою розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості, що в свою чергу є одним із основних чинників стабілізації соціально-економічних відносин, створення умов для сталого економічного зростання».

В пояснювальній записці автори зазначили, що в умовах сьогодення агрохолдинги переважно, не вбачають необхідності у розвитку (підтримці) соціальної інфраструктури, хоча вона підвищує привабливість території, сприяє покращенню якості трудового потенціалу, гальмує вимивання працездатного населення та руйнацію населених пунктів.

Сучасний стан соціальної сфери села, а за ним й інші аспекти життєдіяльності сільських територій, є близькими до критичного, про що свідчать, зокрема, несприятлива демографічна ситуація та невпинне зменшення чисельності населення в сільській місцевості, недостатній рівень забезпеченості медичними закладами та медичним обслуговуванням, низька забезпеченість мережею сільських освітніх закладів, низький рівень розвиненості дорожньо-транспортної інфраструктури таких територій.

При цьому загальновідомою на даний час стала проблема недобросовісної співпраці між орендарями земель і сільськими громадами та заключення договорів оренди паїв з власниками за заниженими ставками. Крім того, на сьогодні існують орендарі, які взагалі не заключили соціальні угоди з сільськими радами, за рахунок яких наповнюється сільський бюджет, це кошти, завдяки яким можна ремонтувати дороги, школи і дитсадки, якими самі ж орендарі перевозять товари, роблять благоустрій. Оскільки держава нині, на жаль, не в змозі вирішити низку соціальних питань громад, то без допомоги орендарів багато сіл сьогодні взагалі не зможе розвиватися. Тож вбачається беззаперечним той факт, що якщо орендар користується земельними паями громади, то, має й підтримувати її, особливо в часи, коли держава не в змозі взяти це на себе. Варто відзначити, що, використовуючи нескладний підрахунок, можна дійти висновку, що за умови укладення соціальних угод всіма орендарями, середньостатистична сільська рада змогла б щороку отримувати понад 200 тис. грн. додаткових коштів приблизно з 2 тис. га землі на розвиток соціальної сфери села. За рахунок такої допомоги орендарів громади могли б раз і назавжди вирішити питання розчищення вулиць від снігу, повноцінно утримувати об’єкти соціальної сфери, адже з інших джерел важко знайти кошти на утримання школи, сільського будинку культури.

Шинькович Андрій Васильович в свою чергу підкреслив, що Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначений обов’язок замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту та укласти відповідний договір з органом місцевого самоврядування. Однак, для інвесторів найбільш привабливими для забудови звичайно є великі міста, тож доцільно було б для сіл та селищ, з урахуванням їх специфіки, законодавчо встановити обов’язок землекористувачів ділянок, які займаються сільськогосподарським товарним виробництвом, спрямовувати певні ресурси на розвиток відповідної територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного вбачається доцільним законодавчо зафіксувати зобов’язання агрофірм, які орендують землю на території  відповідної територіальної громади, укладати з місцевою радою угоди, які будуть спрямовані на розвиток села, ресурси якого вони використовують, що в свою чергу забезпечить проведення робіт з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про оренду землі» та пропонується доповнити статтю 15 Закону частиною п’ятою, відповідно до якої у разі передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до договору оренди землі має бути включений обов’язок орендаря щодо укладення з органом місцевого самоврядування угоди про соціально-економічне та культурне парнерство, яке полягає у здійсненні орендарем інвестицій у розвиток відповідної територіальної громади.

Крім того, з урахуванням вказаної зміни доцільно доповнити і частину другу статті 25 та включити до визначених законом обов’язків орендаря землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснення інвестицій у розвиток відповідної територіальної громади відповідно до укладеної з органом місцевого самоврядування угоди про соціально-економічне та культурне партнерство. Розмір та умови здійснення таких інвестицій будуть встановлюватися в угоді між орендарем та органом місцевого самоврядування, однак їх річна сума в грошовому еквіваленті має складати не менше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки орендованої земельної ділянки за кожну одиницю площі. 


Автор: Григор’єва О.О., Нескромнюк Л.Ю.