Співпраця з громадськими організаціями продовжується

Так, нещодавно Голова Ради Територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області Ростислав Семків звернувся з пропозиціями, які були озвучені на зустрічі представників громадських об’єднань, особливо в частині проекту календаря-пам’ятки для депутатів місцевих рад, громадських об’єднань:

Опрацювавши ці матеріали, парламентар разом з членами свого підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, робочої групи, помічниками-консультантами Владимирцевою Л.М., Крівцовим О.О., Котовою О.Л. надали свої уточнення та доповнення до пропонованого матеріалу:

КАЛЕНДАР-ПАМ’ЯТКА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НА ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ МІСЯЦЬ

До 01.07.2017р. - врахувати вимоги Податкового кодексу України при прийнятті рішень про встановлення місцевих податків і зборів.

1) передбачити можливість ФОП працювати на спрощеній системі оподаткування за умови перебування на 1 групі (в т.ч. побутові послуги, без деталізації їх видів)

Варіант, який пропонується для внесення в проект рішення ради щодо єдиного податку:

«Єдиний податок для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, у такому розмірі:

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».

Коментар: частина рад прийняла рішення в т.ч. м. Хмельницький де вказано хто може бути на 1 групі з зазначенням переліку видів по конкретних побутових послугах. Фактично в ПКУ такого обмеження не має. Значна частина фопів, які надають послуги може бути на 1 групі (обмеження одне – сума доходу).

Уточнення та доповнення: згідно з п.293.2. ст.293 ПКУ міським радам надано компетенцію встановлювати фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності. Видами господарської діяльності для ФОП 1-ї групи є: роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках, господарська діяльність з надання побутових послуг (п.1, п.291.4 ст.291 ПКУ). Таким чином місцевим радам надано право для ФОП 1-ї групи встановлювати в розрізі того, чи здійснюється ним діяльність з роздрібного продажу на ринку або діяльність з надання побутових послуг. Будь-який вид побутових послуг (види побутових послуг встановлені п.291.7 ПКУ) відноситься до одного виду господарської діяльності, встановленого п.п. 1 п.291.4 ст.291 ПКУ.  Тому встановлення ставок єдиного податку залежно від видів побутових послуг не відповідає вимогам п.293.2. ст.293 ПКУ та є порушенням п.п. 12.3.2.п.12.3., п.п. 12.4.1. п.12.4. ст.12 ПКУ, п.п. 24 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.19, 143, 144 Конституції України.

2) встановити ставку земельного податку для держустанов, які фінансуються з бюджету (пільги Податковим кодексом України не передбачено)

Варіант пропозиції в редакції, яка пропонується для внесення в проект рішення ради до статті ставки податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх нормативної грошової оцінки за 1 га., у таких розмірах:

 «органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військових формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, - 0,5».

Коментар: лист по пільгах по платі за землю скидав раніше. Фактично додаткові кошти місцевому бюджету. Лише по місту Хмельницькому і району -800 га. таких земель.

Уточнення та доповнення: Відповідно до ст.269 ПКУ платниками земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок. Тому пропозиція не суперечить вимогам ПКУ та з точки зору правозастосування подібна норма прийнята та застосовується для наповнення місцевого бюджету Київською міською радою (п.п.5.3.3.2. Додатку №3 до Рішення 23.06.2011 N 242/5629).  

3) встановити підвищені ставки податку за земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням або права на їх використання не оформлено.

Варіант пропозиції в редакції, яка пропонується для внесення в проект рішення ради в розділ ставки податку:

«Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного, природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (крім комунальної власності), встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку».

Коментар: лист по пільгах по платі за землю скидав раніше. Фактично додаткові кошти місцевому бюджету. Лише по місту Хмельницькому і району -800 га. таких земель.

Уточнення та доповнення: Подібна норма прийнята та застосовується для наповнення місцевого бюджету Київською міською радою (п.п.5.5, 5.6. Додатку №3 до Рішення КМР від 23.06.2011 N 242/5629). Однак, слід зауважити, що:

  • земельні ділянки знаходяться під (а не на) територіями та об‘єктами;
  • було б доцільно конкретизувати що означає «використання територій та об‘єктів природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення не за їх функціональним призначенням»;
  • другий абзац потребує уточнення. Редакція з уточненнями наводиться нижче.

Запропонована редакція

Редакція з уточненнями і доповненнями

Плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (крім комунальної власності), встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку

Плата за землю за земельні ділянки користування земельними ділянками, які фактично використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких на такі земельні ділянки в установленому законодавством порядку не оформлено (крім земель комунальної власності), встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку

 

4) затвердити грошову нормативну оцінку землі…(потрібно дописати…

До 15.07.2017р. – оприлюднити прийняті рішення місцевих рад щодо встановлення місцевих податків та зборів, про затвердження грошової оцінки землі

КАЛЕНДАР-ПАМ’ЯТКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ НА ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ МІСЯЦЬ

До 01.07.2017 р. - виконати вимоги Податкового кодексу України щодо термінів внесення змін до податкового законодавства

  1. Забезпечити дотримання вимоги п.4.1. ст.4 Податкового кодексу України про те, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш, як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, а також, після врахування узгоджених з бізнесом пропозицій, запровадити мораторій на внесення змін на 3 роки.

Передбачати, що нормативно-правові акти з питань оподаткування набирають чинності після їх офіційного опублікування, але не раніше 45 днів з дня їх офіційного опублікування.

Пропозиція щодо а.1 п.1.:

направити депутатський запит до Міністерства фінансів України щодо дотримання вказаних вище вимог та направлення до Верховної Ради України відповідних законопроектів з метою їх розгляду та прийняття до 01.07.2017 року. Ініціювати роботу в комітетах Верховної Ради України щодо розгляду даних законопроектів та включення в порядок денний засідань.

Пропозиція щодо а.2 п.1.:

Напрацювати, зареєструвати законопроект щодо доповнення ст.5. Податкового кодексу України нормою, що нормативно-правові акти з питань оподаткування набирають чинності не раніше 45 днів з дня їх офіційного опублікування, супроводити його розгляд з метою прийняття Верховною Радою України

2. Передбачити, що приватні підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язані визначити базу нарахування за місяці, протягом яких здійснюється діяльність у  звітному році.

Реалізувати можливість застосування податкової соціальної пільги до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного розміру мінімальної заробітної плати (на даний час чинна редакціяпрожиткового мінімуму - ) помноженої на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Пропозиції щодо реалізації вимог а.1 п.2:

підтримати законопроекти, які враховують вище вказані вимоги, а при необхідності напрацювання, реєстрація відповідного законопроекту, супроводження його розгляду з метою прийняття Верховною Радою України.

Пропозиції щодо реалізації вимог а.2 п.2:

  • нести зміни до Податкового кодексу України та викласти норму передбачену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4, в наступній редакції: «Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень».

Коментар: якщо поміняти слова прожитковий на мінімальну зарплату то граничний дохід місячний, який дає право на податкову соціальну пільгу зріс би з 2240 грн. (зараз фактично мертва пільга) до 4480. Злидарі додатково б зекономили 144 грн. кожного місяця на ПДФО, а ще є пільга на дітей і т.д. то сума зросла б на коефіцієнт 1,5 або 2.

Уточнення та доповнення:

  1. Щодо оподаткування фізичних осіб – підприємців.

Оподаткування ФОП визначено ст.177 ПКУ, згідно з якою передбачено оподаткування доходів, отриманих протягом календарного року. Тобто, визначення податкового зобов‘язання з ПДФО від провадження господарської діяльності здійснюється за результатами податкового року та не визначається за місяці. Тому пропозиція щодо «визначення бази нарахування за місяці, протягом яких здійснюється діяльність у  звітному році» не обгрунтована.

  1. Щодо застосування податкової соціальної пільги.

Відповідно до статей 3, 43 Конституції України, зокрема, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Згідно з статтею 95 Кодексу про працю мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Відповідно до п.п. 4.1.6. ст.4 Податкового кодексу України одним з принципів податкового законодавства України є принцип соціальної справедливості – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платника податків.

Таким чином, є суттєвим те, що п.п. 169.4.1. ст.169 ПКУ суперечить вимогам ст.3, 43 Конституції України, ст.95 Кодексу про працю та п.п.4.1.6 ст.4 ПКУ, оскільки при встановленій мінімальній заробітній платі 3200 грн. граничним розміром, який дозволяє застосовувати податкову соціальну пільгу є 2240 грн. Таким чином штучно всі наймані працівники з доходами на рівні «величини достатньої для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я …» (ст.9 ЗУ «Про оплату праці») позбавлені права на звільнення оподаткування такого доходу.

3. Напрацювати виважені розміри санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та внести відповідні зміни в статтю 265 Кодексу законів про працю України.

  • підтримати законопроекти (Як приклад: проект Закону України (реєстраційний №5711 від 25.01.2017р.) «Про внесення змін до деяких актів України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства» та проект Закону України (реєстраційний № 6087 від 15.02.2017р.) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та відповідальність за порушення у цій сфері), які враховують вище вказані вимоги, а при необхідності напрацювати, зареєструвати відповідний законопроект, супроводити його розгляд з метою прийняття Верховною Радою України.

Коментар: за постанову КМУ нічого не пишу, вона прийнята і це не компетенція напевно впливати на КМУ

4. Передбачити право підприємців, які зобов’язані використовувати РРО в т.ч. платників єдиного податку при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту використовувати при розрахунках з покупцями розподільчу комп’ютерно-касову систему замість РРО, яка не потребуватиме використання та обслуговування касових апаратів.

  • Сприяти доопрацюванню законопроекту №4117 від 19.02.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків», який передбачає  введення розподільчої комп’ютерно-касової системи замість РРО, яка не потребуватиме використання та обслуговування касових апаратів.

До 15.07.2017р. – поінформувати про результати вжитих заходів на виконання наданих Вам пропозицій.

КАЛЕНДАР-ПАМ’ЯТКА ПРЕДСТАВНИКА ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
НА ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ МІСЯЦЬ

До 01.07.2017р. – інформувати міських, селищних, сільських голів, депутатів про можливості наповнення місцевих бюджетів, сприяння в межах норм ПКУ веденню бізнесу:

1. Надати офіційно головам місцевих громад пропозиції щодо запропонованих ініціатив.

2. При зверненні депутатів, представників виконавчої влади надати коментарі, сприяти підготовці проектів рішень.

3. Прийняти участь у засіданні депутатських комісій, виконкому, сесій рад, а при необхідності озвучити пропозиції на сесії ради.

4. Проаналізувати стан врахування обранцями наданих пропозицій.

5. Звернутись до КМУ щодо скасування прийнятої 26 квітня на засіданні Уряду, попризауваження Держрегуляторної служби, постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України» та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в т.ч. шляхом голосування за електронну петицію на офіційному сайті.

До 05.08.2017 р. – поінформувати громадськість міста, селища, села про прийняті рішення депутатами, про економічний ефект/втрати для місцевого бюджету, результати діяльності депутата ВРУ щодо виконання наданих пропозицій.

Ця робота продовжується вже не перший рік. І цього разу цей детальний аналіз допоможе ВГО «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області.


Автор: Владимирцева Л.М., Крівцов О.О.